Informatyka śledcza

Informatyka śledcza (nazywana również computer forensics i cyber forensics) to dziedzina na pograniczu informatyki i prawa, pozwalająca na pozyskiwanie cyfrowych dowodów popełnienia czynów zabronionych.

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych, a następnie ich analizę pod kątem występowania znamion czynu zabronionego. Opracowany w wyniku powyższych czynności raport ma wartość dowodową i może być wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Usługa computer forensics świadczona jest najczęściej na rzecz sądów i prokuratur, ale także np. pracodawców – instytucji i przedsiębiorstw, których pracownicy umyślnie wykradli dane firmowe, bądź usunęli efekty swojej pracy tuż przed zakończeniem stosunku pracy.

Leave a Reply

  • (will not be published)